Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych
zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

28 Listopad 2023 r. | godzina 21:27
PL | EN

Zbiornik wodny na rzece Promnik

Zbiornik wodny na rzece Promnik

Festiwal akordeonistów

Festiwal akordeonistów

Struktura organizacyjna

31 Styczeń 2019 r. | godzina 14:26

Burmistrz Miasta Łaskarzew - mgr Anna Laskowska
Duży Rynek 32, 08-450 Łaskarzew tel. (025) 68-45-250

e-mail: urzad@miastolaskarzew.pl

Kompetencje Burmistrza

Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz
Burmistrz jako kierownik urzędu ma uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych

1. Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań.
2. Burmistrza, w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Burmistrza, a w przypadku nie powołania Zastępcy jego obowiązki wykonuje Sekretarz.


Organizację czasu pracy i zasady porządku wewnętrznego określa Regulamin Pracy Urzędu, który wydaje Burmistrz w trybie zarządzenia wewnętrznego.

1. Do zadań Burmistrza, realizowanych przy pomocy Urzędu, należą:


1) zadania własne miasta wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.),
2) zadania wynikające z ustaw szczególnych oraz uchwał Rady,
3) wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego w formie zarządzeń i pism okólnych,
4) zadania administracji rządowej zlecone miastu z mocy obowiązujących ustaw lub powierzone na podstawie porozumień zawartych przez miasto z organami administracji rządowej,
5) zadania własne powiatu lub województwa powierzone miastu na podstawie porozumień zawartych między miastem a tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Do zakresu zadań Burmistrza, poza wymienionymi w ust. 1, należy sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą:


1) Referatu Finansowo-Budżetowego,
2) Urzędu Stanu Cywilnego,
3) Referatu Inwestycji, Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
4) Radcy Prawnego.


 Sekretarz Miasta- Henryk Dąbrowski

 

Przewodniczący Rady Miasta - Leszek Bożek

Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta - Aldona Pacek

 

1.Jasiński Łukasz

2. Dudek Krzysztof

3.Głowacki Fryderyk

4.Grudzień Konrad

5. Kozikowska Beata

6. Kubiak Elżbieta

7. Laskowski Łukasz

8. Licbarska Elżbieta

9.Pietrzak Krzysztof

10. Paziewski Włodzimierz

11. Przybysz Rafał

12.Stępień Robert

13. Zalech Izabela

Linki Urzędowe

Moja mapa

Skontaktuj się z namiSzybkie linki

Newsletter

Banery